กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

เอ.เอ็น.จี.แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส บจก.

     บริหารงานโดยผู้บริหารและทีมงาน ที่มากด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี ในงานด้านการทำความสะอาดและงานบริการรวมทั้งยังมีส่วนสนับสนุนในความสำเร็จของหลายองค์กรทั้งด้านธุรกิจและทางสังคม ด้วยประสบการณ์ ในธุรกิจบริการทำความสะอาด เราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลความสะอาดอาคาร สำนักงาน และสถานประกอบการ อาทิ เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล และขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด