สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   34  
2 Sep 2020   21  
3 Sep 2020   44  
4 Sep 2020   32  
5 Sep 2020   20  
6 Sep 2020   35  
7 Sep 2020   30  
8 Sep 2020   49  
9 Sep 2020   35  
10 Sep 2020   46  
11 Sep 2020   37  
12 Sep 2020   50  
13 Sep 2020   43  
14 Sep 2020   49  
15 Sep 2020   63  
16 Sep 2020   43  
17 Sep 2020   46  
18 Sep 2020   69  
19 Sep 2020   59  
20 Sep 2020   37  
21 Sep 2020   57  
22 Sep 2020   52  
23 Sep 2020   57  
24 Sep 2020   42  
25 Sep 2020   45  
26 Sep 2020   41  
27 Sep 2020   34  
28 Sep 2020   56  
29 Sep 2020   44  
30 Sep 2020   49