สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   43  
2 Aug 2020   45  
3 Aug 2020   46  
4 Aug 2020   39  
5 Aug 2020   35  
6 Aug 2020   26  
7 Aug 2020   22  
8 Aug 2020   30  
9 Aug 2020   38  
10 Aug 2020   39  
11 Aug 2020   35  
12 Aug 2020   22  
13 Aug 2020   22  
14 Aug 2020   43  
15 Aug 2020   29  
16 Aug 2020   30  
17 Aug 2020   29  
18 Aug 2020   47  
19 Aug 2020   34  
20 Aug 2020   32  
21 Aug 2020   29  
22 Aug 2020   25  
23 Aug 2020   18  
24 Aug 2020   29  
25 Aug 2020   27  
26 Aug 2020   35  
27 Aug 2020   30  
28 Aug 2020   21  
29 Aug 2020   18  
30 Aug 2020   17  
31 Aug 2020   40