สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   35  
2 Jul 2020   32  
3 Jul 2020   39  
4 Jul 2020   23  
5 Jul 2020   31  
6 Jul 2020   74  
7 Jul 2020   37  
8 Jul 2020   43  
9 Jul 2020   26  
10 Jul 2020   40  
11 Jul 2020   23  
12 Jul 2020   33  
13 Jul 2020   21  
14 Jul 2020   26  
15 Jul 2020   27  
16 Jul 2020   18  
17 Jul 2020   28  
18 Jul 2020   29  
19 Jul 2020   21  
20 Jul 2020   29  
21 Jul 2020   38  
22 Jul 2020   26  
23 Jul 2020   24  
24 Jul 2020   31  
25 Jul 2020   29  
26 Jul 2020   23  
27 Jul 2020   16  
28 Jul 2020   41  
29 Jul 2020   25  
30 Jul 2020   23  
31 Jul 2020   34