สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   0  
2 Jun 2020   0  
3 Jun 2020   0  
4 Jun 2020   0  
5 Jun 2020   0  
6 Jun 2020   0  
7 Jun 2020   0  
8 Jun 2020   0  
9 Jun 2020   0  
10 Jun 2020   0  
11 Jun 2020   0  
12 Jun 2020   0  
13 Jun 2020   0  
14 Jun 2020   0  
15 Jun 2020   47  
16 Jun 2020   68  
17 Jun 2020   44  
18 Jun 2020   27  
19 Jun 2020   27  
20 Jun 2020   15  
21 Jun 2020   20  
22 Jun 2020   64  
23 Jun 2020   48  
24 Jun 2020   43  
25 Jun 2020   29  
26 Jun 2020   36  
27 Jun 2020   30  
28 Jun 2020   19  
29 Jun 2020   66  
30 Jun 2020   94