สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2020   42  
2 Nov 2020   38  
3 Nov 2020   67  
4 Nov 2020   45  
5 Nov 2020   50  
6 Nov 2020   66  
7 Nov 2020   32  
8 Nov 2020   31  
9 Nov 2020   36  
10 Nov 2020   55  
11 Nov 2020   54  
12 Nov 2020   45  
13 Nov 2020   72  
14 Nov 2020   40  
15 Nov 2020   33  
16 Nov 2020   46  
17 Nov 2020   46  
18 Nov 2020   40  
19 Nov 2020   47  
20 Nov 2020   34  
21 Nov 2020   41  
22 Nov 2020   48  
23 Nov 2020   45  
24 Nov 2020   50  
25 Nov 2020   44  
26 Nov 2020   39  
27 Nov 2020   24  
28 Nov 2020   31  
29 Nov 2020   32  
30 Nov 2020   27