สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   47  
2 Oct 2020   40  
3 Oct 2020   46  
4 Oct 2020   32  
5 Oct 2020   57  
6 Oct 2020   43  
7 Oct 2020   44  
8 Oct 2020   37  
9 Oct 2020   44  
10 Oct 2020   35  
11 Oct 2020   36  
12 Oct 2020   43  
13 Oct 2020   46  
14 Oct 2020   58  
15 Oct 2020   49  
16 Oct 2020   64  
17 Oct 2020   45  
18 Oct 2020   34  
19 Oct 2020   59  
20 Oct 2020   62  
21 Oct 2020   61  
22 Oct 2020   45  
23 Oct 2020   39  
24 Oct 2020   34  
25 Oct 2020   52  
26 Oct 2020   43  
27 Oct 2020   32  
28 Oct 2020   37  
29 Oct 2020   42  
30 Oct 2020   44  
31 Oct 2020   24